Ústavní soud odmítl jako zjevně nedůvodnou také ústavní stížnost vězněného předsedy odborné společnosti Miloslava Tetoura a opětovně bludně tvrdil, že konopí je prekurzor, ZDE. 

Jak Ústavní soud uvedl v bodě 22 nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009, za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva (tj. dnes unijního práva), který si zcela opomene položit otázku, zda by neměl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru, přičemž její opomenutí řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře Soudní dvůr. Jinými slovy jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci kogentní úpravy obsažené v čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ústavní soud se dále odvolal na vymezení svévole v judikatuře německého Spolkového ústavního soudu: "Jde o svévoli, jestliže: (1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na ESD (pozn.: dříve Evropský soudní dvůr, dnes Soudní dvůr Evropské unie), (2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky ESD, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce a (3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená judikatura ESD k dané otázce nebo tato judikatura nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě" (Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha, C.H. Beck, 2004, s. 49).


V nálezu sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011 Ústavní soud dále odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07, v němž ESLP vyvodil, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy ukládá vnitrostátním soudům povinnost odůvodnit z pohledu aplikovaného práva svá rozhodnutí, kterými odmítá předložit předběžnou otázku. Funkce ESLP pak spočívá v zajištění toho, aby před ním zpochybňované rozhodnutí o odmítnutí bylo náležitě odůvodněné s ohledem na výjimky stanovené judikaturou Soudního dvora. 


Martino a další konopníci prvního srpna 2017:
Tátovo snění se dá bez mých komentářů k jednotlivým pokaženým snům a vědomí tesat do mramoru, nebo desky z konopného betonu k ustavnímu soudu.
Co říkáte u Majzlíků troše betonu k mé desáté ústavní stížnosti, Martina Majzlíková Kafková
Chcete k tomu - celá rodina a pak třeba další lidé - zmocnit mého advokáta? Nám to konopí kradou fízlové zneužití justičními manekýny, vám bez mundůru.
Pochopitelně můžete jakkoliv replikovat mé komentáře. Právní situace je nejhorší od roku 1989, dealer je na každém rohu. Česká televize miluje porno.

Konopí a inventura našich snů, tužeb a skutečností.

.".. moje dcera, moje žena, já, a s námi statisíce lidí tohoto státu máme své sny.
Sníme o tom, že námi zvolení političtí zastupitelé a představitelé našeho státu se přestanou okamžitě po svém zvolení měnit na bezpáteřní chamtivce bez kousku cti v těle.
(Pozn. rozumíte? Trestně právně postižitelní justiční manekýni s nevymahatelnými normami a lhostejní nadutí premiéři etc. od 14.7. 2004?)
Sníme o tom, že náš sociálně-zdravotnický systém se opět změní na službu všem nemocným a bezmocným, kde již o životě a smrti nebude rozhodovat výše konta postiženého.
(Pozn: rozumíte? Ministři zahraničí, vnitra a spravedlnosti? Víte, co jsou Lisabonské úmluvy a jejich vymahatelnost Soudním dvorem? Celou vládu vede (nejen) od 14.7. 2004 zákulisní zločinecká lobby adiktologů namísto vědců, pěstitelů, šlechtitelů, chemiků, terapeutů ad. ........ a jak to pak má obstát s pořádným vývozem marihuany do Evropy, co soudruzi z Čezu, Cizinecké policie atd?)
Sníme o tom, že lidská práva nebudou jen z nutnosti do preambule Ústavy vloženou větou, ale že i v naší zemi budou dodržována.
(Pozn: rozumíte prezidenti, umíte vůbec česky, ministři školství, kultury, průmyslu a obchodu?)
Sníme o tom, že Právo a Spravedlnost se opět stanou synonymem téhož, a ne zcela rozdílnými pojmy.
(Pozn. rozumíte, ministři zdravotnictví a sociálních věcí, že můžete jít jako první sedět a že jste vždy při notifikaci předpisů vymahatelných Soudním dvorem zcela selhali? Můžete soudruha doktora Rychetského nebo Šámala požádat přednostně´o omezení právní způsobilosti - práskněte se nejlépe všichni navzájem, až v roce 2008 ministr Julínek strčil Dronabinol do lékopisu SUKLu k vánocům mafii dle porady pracovitého studenta práv a medicíny sametu 17.listopadu, dnes pro jistotu advokáta - vůbec se mu nedivím, hned mu půjdu dělat konspicienta, na kterého nezapomene celá advokátní kancelář s tiskopisy zneuctěným konopníkům do vězení, také dealerům s toxickým svinstvem, nevymahatelný předpis je nevymahatelný předpis, zákon je zákon, že? http://constitutional-court.blogspot.cz/)
Sníme o tom, že i staří, nemocní a nemajetní budou opět bráni jako lidé, a ne jen jak obtížná sběř.
(Pozn: ale ale všichni do jednoho, ministři financí, kdo tu v předchozích letech vytvořil hodnoty ke stolu, z něhož dnes jíte i vy? Vy nevíte, že máte z úmluv nejvyšší mandát a odpovědnost? vy to fakt nevíte? vám to dealeři ve vládě a parlamentu a justici neřekli?Těšíte se na Babišovy směnky - babišenky?.
Sníme o tom, že staří a nemocní lidé se budou moci léčit tím, co jim pomáhá, a ne jen tím, co farmaceutickým firmám a na ně navázaným politikům přináší zisky.
(Pozn: zajímalo by mne, vážený Dronabinole, Marinole a Prekuzore, vážený Ústavní soude ČR a Evropský parlamente, zda je vám jako poradce pro genetické modikace konopí jako tzv. expert na zrůdnosti MUDr. Tomáš Zábranský, tedy možný iniciátor, nebo jen spolupachatel, rozhodně však naprostý zbabělec, nýmand a amatér a lhář a podvodník ve věci legislativy, skutečného prosazování strategie harm reduction a zajištění výzkumu a dostupnosti cannabisterapie a bezpečí občanů (nejen v dopravě ). Amerického Papouška MUDr. Tomáše Zábranského, který vědomě znepřístupnil konopí vědě i nemocným by měli ocenit titulem doktor Bílá nemoc)
Američané na Martina Luthera Kinga za jeho sen poslali střelce.
(Poznámka delší, kolegiální nejen Mengelho škole
: Co kdyby byl po průhledné konferenci Titanicu v Praze a vzniku potěmkoniovského ICCI přibyl díky dobrému PR v Portu za drogového cara Evropy plánovaný branibirský kolega MUDr. Pavel Bém? S kolegou Zábranským jako europoradcem? Taky by kolegové mlčeli o rozsudku Josemans? Kokopelli? Mlčeli by kolegové ? Hodíme kurz u Sazky o Cataniho zprávu?
Nedávno kolegové kázali bludy jako v parlamentu o neimplementaci některých norem a ignorovali harmonizaci práva i v otázkách lidskoprávních a ochrany občanů vůči kartelům a tvrdili nepravdivě bludy o právu OSN asi nejen v českém parlamentu a nejen v letech 2010 - ........?
Nebo by kolega snad Pavel Bém kázal opět bludy, jako když parlament slepě zakázal šalvěj jako údajnou chemickou prekuzorovnu? To byla příprava na konopí, jestli to projde? Kolego MUDr. Pavle Béme?
Pak Pavel Bém předložil -a Společenství pod právem Soudního dvora - raději neoznámil zločinecký zákon, který naprosto cíleně znepřístupnil seriozní výzkum a dostupnou léčbu a regulovaný trh s konopím, nikoli trh mafie a všehoschopné policie, justice, exekutivy s děsivými dopady na občany a státní rozpočet, což PB jako manažer velmi dobře věděl a počítat umí dobře.
Bože, ta necitelnost, kolegové,
Cítíte to selhání, kolego profesorů Miovský? Nebo se ještě honíte za tituly? Jak už ho máte velkýho?
Co ty ICCI šediteli občanů a doktorů Pavle Kubů, ještě radši skunky, nebo už aj u Kubů došlo, že v tom kdejakej Kuba lítá taky s těma kecama o licencích pro ICCI a návratnosti vstupních amíckejch investic? To měly bejt inevstice od soudruhů Lehmanových, soudružky Bradáčové nebo soudruha Janečka?)
Česká vláda ani Parlament na nás střelce neposílají.
To je pod jejich úroveň. Oni prostě jen dělají, že ten nářek bezmocných neslyší.
Účinek je ale stejný.

(Pozn: In Nomine Cannabis.
Proveď vola světem, volem zůstane.
Amen.Bolševickokatolická verbeži
Ps. Čistím karmu Savem, jestli máme udělat sčot inventury, přestat se zločineckým systémem a zrušit cenzuru ve věřejnoprávních mediích je absolutní priorita, a to i u mne k sobě - viz výše.
Je to moc hezky napsáno, Martina Majzlíková Kafková,
Dáme to do konopného betonu.
Včera umřel jeden můj kamarád a mizely mu nádory v hlavě jak tenisové míčky a tohle hnojem pokydané snění k tomu na jeho cestě hodně přispělo, sv. František z Orlové, ani jsem mu nestihl přečíst báseň na Noc básníků jako prvnímu).

Nobel Price for Pavel Rychetsky.? Cannabis is Precursor! "Cannabis is cannabis. Dušan Dvořák, Open Royal Academy"


 Kaple Božího těla, Olomouc, 8.června 2016

Yes. Cannabis is Precursor for my Nobel Prize, click here! (rozsudky a usnesení české justice, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog-prekurzor, aby porušení práva Společenství proti výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék, odbornou společnost Konopí je lék,z.s. založili Dušan Dvořák, Marek Saktor, Radomíra Dvořáková a další. Důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu předsedy Ústavního prekurzorového soudu ČR Pvla Rychetského (jen Dušan Dvořák, vedoucí výzkumu Konopí je lék, podal od roku 2007 - 2017 celkem 10x ústavní stížnost, byl od roku 2010 celkem 10 x obviněn za výrobu a distribuci konopných drog, od roku 2012 - 2017 se jej pokouší justice zbavit právní způsobilosti a zavřít do ústavu přes protesty znalců, lékařů, rektorů, rodiny a kolegů, s advokáty podal 10x podal stížnost na Evropský soud pro lidská práva, odmítnuto projednat) a předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala a Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a také v archivu organizovaného zločinu předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského ZDE
cccc

Cannabis or Precursor?

Důkazy korupce a kartelu justice s exekutivou ve věci konopí od 14.7.2004 do 19.1.2017 najdete ZDE
 

STOP! Cannabis is The Precursor! No Court of Justice.Důkazy korupce a kartelu justice s exekutivou ve věci konopí od 14.7.2004 do 19.1.2017 najdete ZDE
 y
 y
y